Secció meteorològica

Observatori Fabra

 

La pressió atmosfèrica a l'Observatori Fabra 1927-2013

El registre de la pressió atmosfèrica a l'Observatori Fabra de Barcelona s'inicia l'any 1927. El valor mitjà d'aquest paràmetre durant aquest període i a nivell de l'Observatori (410 m) ha estat de 967.7 hPa.  En la següent gràfica podeu veure representada la pressió mitjana mensual del període gener 1927- març 2013. El valor mínim correspon al mes de febrer de 1947 (954.8 hPa) i el màxim al mes de gener de 1983 (980.1 hPa). Amb una sèrie tan llarga resulta molt destacable també el recent registre baromètric del març de 2013 que es col·loca com el segon mes amb la mitjana mensual més baixa d'aquest paràmetre, amb un valor de 957.3 hPa.