Secció meteorològica

Observatori Fabra

 

Fenologia

 

TAULES D’OBSERVACIONS FENOLÒGIQUES VEGETALS 2012

EVOLUCIÓ DELS VEGETALS SETMANALS 1er SEMESTRE

SETMANA

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Pruner

                  (f   f)                         m M

Ailant

                                                   

Mimosa

              (f       f)                            

Pittosporum

                              (f       f)            

Llentiscle

                      (f           f)                

Murta

                                                   

Pi

                                                   

Cirerer d'arboç

                                                   

Ginesta

                                (f             f)    

Lila

                          (f       f)                

B brots verds; (f Primeres flors;  Floració (>50%); f) Flors pansides o fresques en exemplars a l’obaga; F Treu fulles noves;

FG Primeres fulles grogues; C Caigua de fulles;  m Primers fruits madurats; M Maduració plena dels fruits

EVOLUCIÓ DELS VEGETALS SETMANALS 2on SEMESTRE

SETMANA

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Pruner

M                   fg fg         (f (f (f              

Ailant

                        fg                          

Mimosa

                                                   

Pittosporum

                                    m              

Llentiscle

                                            m M M M

Murta

                                                   

Pi

                                                   

Cirerer d'arboç

                                (f m m m m   f)      

Ginesta

                                                   

Lila

                                                   

ALTRES FENÒMENS REPRESENTATIUS

 • Setmana 1. Floració del nesprer. Primers narcisos.

 • Setmana 3. Esclat dels narcisos.

 • Setmana 4. Primeres flors de vinca i de l'ametller.

 • Setmana 8. Primeres fulles d'ametller, sense floració plena que s'ha perdut pel fred intens de les setmanes 5 i 6.

 • Setmana 9. Floració de les primeres violetes.

 • Setmana 10. Primer lliri blau, continua la floració de violetes i vinca.

 • Setmana 11. Brots nous de la figuera.

 • Setmanes 12-13. Setmanes grogues amb pol·len pertot.

 • 30 de març. S'observen nombroses orenetes voltant l'Observatori.

 • Setmanes 13, 14, 15 i 16. Floració massiva dels lliris blaus.

 • 4 de maig. S'escola el cant del cucut.

 • Setmanes 20, 21 i 22. Floració del til·ler.

 • Semanes 22 i 23. Aparició de moltes fulles grogues al pruner.

 • 27 de juny. S'escolta el primer cant de cigala a les 10h del matí.

 • Setmana 30. Apareixen les primeres llagostes d'ales blaves.

 • Setmana 33. El dia 18/08 deixa de cantar la cigala i maduren les primeres figues.

 • Setmana 38. Maduració figues de moro i pas migratori de rapinyaires (39 i 40).

 • Setmana 40.  Primeres flors del nesprer. La floració s'allarga molt per l'abundant pluviometria i les bones temperatures, fins la setmana 50.

 • Setmana 43. Petita floració del pruner, no pas inèdita per les dates.

 • Setmana 44. Maduració de les olives.

 • Setmana 51. Primers narcisos en flor.

 

 

FENOLOGIA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014