Secció meteorològica

Observatori Fabra

 

Fenologia
 

TAULES D’OBSERVACIONS FENOLÒGIQUES VEGETALS 2008

EVOLUCIÓ DELS VEGETALS SETMANALS 1er SEMESTRE

SETMANA

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Pruner

           

(f

                               

 

 

 

Ailant

                          F F                      

Mimosa

     

(f

         

f)

                               

Pittosporum

                                                   

Llentiscle

                                                   

Murta

                                                   

Coronil·la

                                                   

Bruc

                                                   

Ginesta

                                                   

Lila

                         

(f

   

 

                 

EVOLUCIÓ DELS VEGETALS SETMANALS 2on SEMESTRE

SETMANA

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

50

52

Pruner

                                                   

Ailant

                      FG                            

Mimosa

                                                   

Pittosporum

                                                   

Llentiscle

                                                   

Murta

                                                   

Coronil·la

                                                   

Bruc

                                                   

Ginesta

                                                   

Lila

                                                   

B brots verds; (f Primeres flors;  Floració (>50%); f) Flors pansides o fresques en exemplars a l’obaga; F Treu fulles noves; FG Primeres fulles grogues; C Caigua de fulles;  m Primers fruits madurats; M Maduració plena dels fruits

 

ALTRES FENÒMENS REPRESENTATIUS

  • 22 de febrer: baixa la processionaria del pi.

  • 23 de febrer:s'observa el primer dragó actiu.

  • Setmana 13: brota la figuera.

  • Setmana 30: Canta la cigala.

 

FENOLOGIA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014