Secció meteorològica

Observatori Fabra


 
Mars de núvols al gener de 2011

 

El mes de gener de 2011 ha tingut un tret característic poc habitual a l'Obser-vatori Fabra: l'observació de mars de núvols.

 

El mar de núvols es pot contemplar habitualment des d'un pic de muntanya estant, tot mirant cap a la vall, on els nuvols estratificats que hi ha per sota ens recorden el mar. Fins i tot aquests núvols poden contenir ones i "trencar" contra els vessants de la muntanya.

Des d'una muntanya amb tan poca elevació com el Tibidabo els mars de núvols més habituals es produeixen amb la contemplació de les boires vallesanes. No és el cas de l'Observatori Fabra, encarat al pla de Barcelona.

El que no és estrany és que en condicions anticiclòniques molt estables esdevinguin males visibilitats a les capes baixes del pla, per sota del nivell de l'Observatori. Aquestes són originades per l'augment de la concentració d'ae-rosols, contaminats i humitat. Aquest fet, en ocasions, queda afavorit i augmentat quan apareix una capa d'inversió a baixa alçada, fins i tot per sota del nivell dels 400m on es troba el nostre observatori. Aquesta és la combinació ideal per produir el mar de núvols sobre la ciutat, un fenòmen de condensació a molt baixa alçada, habitual en conques interiors tancades orogràficament i que es pot observar des de les muntanyes de les vores, però poc freqüent en zones costaneres obertes. 

Les dues primeres imatges corresponen al matí del 07/01/2011. Una capa molt estreta de núvols a molt baixa alçada tapava part de la ciutat de Barcelona. Noteu com en la primera imatge sobresurt el perfil de Montjuic sobre els núvols i com, en la segona, la capa de núvols arriba fins a la Diagonal, sobresortint una de les torres de La Caixa. Fotografies d'en Ruben Gàzquez

 

El mar de núvols és en realitat un volum d'aire fred on s'hi ha produït condensació. Aquest volum es comporta com un fluid que resegueix valls i conques orogràfiques. Tanmateix quan arriba a la vora d'una conca pot vessar com un got quan queda massa ple. En aquesta imatge un tel d'estrats provinents del Vallès Occidental vessa cap el pla de Barcelona el matí del dia 16/01/2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

Novament una capa de núvols just per sota de l'Observatori el matí del dia 17/01/2011.

 

Vista panoràmica de la boira sobre el Vallès, saltant al pla de Barcelona per la conca del Besòs. 16/01/2011

Boira del Vallès vessant per la carena de Vallvidrera sobre la ciutat de Barcelona. 16/01/2011